Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Astma- og allergiforbundet

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:

St. Olavs gate 25
0130 Oslo

Telefon:
23 35 35 35
Telefax:
23 35 35 30
E-post:
Hjemmeside:

Astma- og allergiforbundet er en partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon for alle som berøres av astma, kols og andre kroniske lungesykdommer, allergi, eksem og overømfintlighet.

Funksjonshemning

Astma er en kronisk betennelsessykdom i luftveiene som fører til økning i luftveienes overømfintlighet. Dette medfører i sin tur til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tungpust eller økende surkling; særlig om natten eller tidlig morgen. Mellom episodene /anfallene) kan pusten virke normal.

Astma kan starte i alle aldre – fra spedbarnsalder til pensjonsalder. Astma er ofte en arvelig sykdom som hyppig forekommer sammen med atopisk eksem og høysnue. Men noen får astma uten at det finnes i slekten.

Allergi er en form for overømfintlighet, uten at man kan si at all overømfintlighet skyldes allergi. Spesielle stoffer – allergener – utløser de allergiske symptomer. De vanligste allergiske sykdommer er astma (som også kan ha andre årsaker), høysnue, helårlig allergisk snue, eksem og annet kløende utslett (som elveblest).

Allergisk sjokk er en mer sjelden, men en alvorlig tilstand, som krever hurtig behandling. 10 prosent av den voksne norske befolkning har astma. Nyere forskning viser at forekomsten av astma blant barn i Oslo er 20 prosent.

Organisasjonen

Astma- og allergiforbundet er en partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon for alle som berøres av astma, kols og andre kroniske lungesykdommer, allergi, eksem og overømfintlighet. Forbundet arbeider for å spre informasjon om sykdomskomplekset, fremme forskning, bedre behandlingsmulighetene for brukergruppene, samt fremmet tiltak av sosial art.

Forbundet gir ut en rekke informasjonsbrosjyrer og faktaark. Forbundet eier Det Norske Helsesenter Gran Canaria og Geilomo Barnesykehus