Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Oppnevning av brukerrepresentanter for brukerutvalg i NAVs regionale bilsenter i Midt- Norge

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag ber om forslag på brukerrepresentanter for brukerutvalg i NAVs regionale bilsenter i Midt-Norge.

FFO Trøndelag sender med dette ut en henvendelse til medlemsorganisasjonene i FFO Trøndelag i håp om å få kandidater til brukerutvalget for NAVs regionale bilsenter i Midt-Norge.  

Brukermedvirkning på området bil og utstyr er lagt til hvert Bilsenter. Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og skal bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenesteområdene bil og utstyr. Hensikten med brukerutvalget er å kvalitetssikre og utvikle et enhetlig tilbud til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå.

Brukerutvalget skal få mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene som Bilsenteret har ansvar for.

Brukerutvalget skal:

·         Bidra til god kvalitet på tjenestetilbudet og god service til brukerne.

·         Identifisere og belyse utfordringer på områdene bil og utstyr når det gjelder kvalitet, medvirkning, regelverk m.m.

 

Arbeidsform

·         Brukerutvalget ledes av Bilsenterets leder

·         Brukerutvalget har møter ca.  2 ganger i året

·         Alle medlemmer av utvalget har ansvar for å melde inn saker som skal på dagsorden ca. 14 dager før fastsatt møtedato

·         Det skrives referat fra møtene i brukerutvalget. Referatet sendes også til leder for brukerutvalgene ved de andre bilsentrene og til sentralt brukerutvalg hjelpemidler.

·         Refusjon for reise gis etter statens regulativ for reiser innenlands.

·         Tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse er regulert gjennom Nav sine retningslinjer for brukermedvirkning, nav.no

Brukerutvalget bør jevnlig evaluere sin virksomhet, vurdere resultatene av arbeidet og planlegge eventuelle endringer.

Første møtet er 25. april 2022.


Spørsmål rettes til: FFO Trøndelag, Sjøfartsgata 3, 7714 STEINKJER. Mailadresse: kari.froseth.johansen@ffo.no tlf. 41498115

Frist for innsending av forslag innen 20. april 2022.