Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Forslag på brukerrepresentant i Prosjekt helse og SSA

Tidspunkt
01.01.0001 til
Sted

 

RHAB (Regionalt Kunnskapssenter for Habilitering) ved RKBU/NTNU og Barnehabiliteringstjenesten ved St. Olavs Hospital har et felles prosjekt som omhandler seksuelle helse, herunder skadelig seksuell atferd (SSA), for brukergruppene i Habiliteringstjenestene. 

Prosjektets målsetting er å bidra til å øke kunnskap og kompetanse på området seksuell helse og funksjonsnedsettelse, herunder også SSA, i Habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten.   

De er allerede i gang med prosjektet, det er forankret i ledernettverket for tjenestene i regionen, og det er gjort avtale om frikjøp av fagperson fra HABU St. Olav i 50 % stilling ett år fra 20/8-23.  

Det er ønskelig med brukerrepresentanter som kan samarbeide med de videre i prosjektets ulike faser: innsiktsarbeid/kunnskapsinnhenting, tjenesteutvikling, pilotering, rapportering og evaluering. Det vil også være aktuelt med brukermedvirkning inn i implementering og videreføring av prosjektet, når prosjektperioden av over. 

Hvordan brukerrepresentant skal involveres i arbeidet, avtales når de har fått person(er) på plass, her er de fleksible og kan tilpasse og tilrettelegge etter behov og ønsker.  

Vi ønsker å ha inn forslag på brukerrepresentanter innen 11.09.2023 innen 10.00 via skjemaet nedenfor: