Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
908 51 511

Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn

Du har mer punch når du kjenner dine rettigheter

Å begynne på skolen er en milepæl og en av de store overgangene i livet. Skolen er også stedet som danner grunnlaget for videre læring. Skolegangen kan ofte være mer utfordrende for de som har et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. 80 prosent av alle skoler er ikke tilgjengelig for bevegelseshemmede, vedtak om spesialundervisning blir ikke fulgt opp og mange sliter for å få sine lovfestede rettigheter oppfylt. Hvilke rettigheter har man egentlig og hva gjør man om skolen ikke oppfyller disse?


Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) inviterer i samarbeid med FFO Rogaland til et halvdags webinar den 30. november 2020 om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede og kronisk syke barn. Webinaret gir deg som forelder eller ansatt i skolesektoren mulighet til å sette seg inn i de ulike rettighetene på skolefeltet for funksjonshemmede og kronisk syke, i tillegg til en dypere innsikt i PPTs rolle og FFOs interessepolitiske arbeid på feltet.


Webinaret er gratis og alle kan delta uavhengig av organisasjonsmedlemskap.
Målgruppen er foreldre til funksjonshemmede barn, øvrige pårørende, skoleansatte, PP-tjeneste, pedagogisk personale i skole, skoleeiere og lærere.

Sted: Teams
Tid: 30. november 2020 kl. 09:00 – 12:00.

Tentativt program:
09:00:  Velkommen v/FFO Rogaland
09:05   Hvilke rettigheter har funksjonshemmede og kronisk syke i grunnskolen v/FFOs Rettighetssenter
09:50:  Spørsmålsrunde til Rettighetssenteret
10:05   Pause
10:15:  Personlig historie v/ Bettina Lindgren
10:30:  Erfaringer fra PPT Stavanger v/ Inger Sletta
11:15:  Pause
11:30:  FFOs interessepolitiske arbeid v/interessepolitisk leder Berit Larsen
12:00:  Slutt


Påmeldingsfrist: torsdag 26. november på følgende link:
https://ffo.no/arrangementer/du-har-mer-punch-nar-du-kjenner-dine-rettigheter/

 

Link til webinaret sendes påmeldte så snart påmeldingsfristen er gått ut.