Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nyttig informasjon

Vil dere som medlemsorganisasjon søke midler?

Det finnes flere stiftelser som gir støtte til funksjonshemmedes organisasjoner. 

STIFTELSEN DAM

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Medlemsorganisasjoner kan søke støtte gjennom sitt medlemsskap i FFO.

 

STIFTELSEN SOPHIES MINDE

Stiftelsen Sophies Minde gir økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak for bevegelseshemmede.
Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelses-hemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

HERRELØS ARV

Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Støtteordningens formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.

 

ELKJØPFONDET

Elkjøpfondet er en støtteordning med mål om å bekjempe digitalt utenforskap. Man kan søke om økonomisk støtte til opplæring i digitale verktøy og produkter. I løpet av året har de to ulike søknadsrunder.