Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nyttig informasjon

Her samler vi ulike lover, rettigheter og veiledere som er speiselt relevante for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. 

 
 • 23.04.2022

  Dine rettigheter som elev

  Unge funksjonshemmede har et e-læringsverktøy for elever på ungdomsskole og videregående

  Les mer
 • 01.04.2022

  Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

  Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

  Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

  Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

  Les mer
 • 01.04.2022

  Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne

  Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Den skal sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettene til menneske med funksjonshemming.

   

  Les mer