Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Oslo

Kontaktinformasjon

FFO Oslo

Sporveisgata 10, 2. etg.

0354 Oslo

Postadresse:

Pb 5900 Majorstua

0308 Oslo

Telefon:
22 30 87 39

Nullutslippssone i Oslo 03.03.2022

FFO Oslo var i møte med Halogen på vegne av Bymiljøeetaten og snakket om muligheter og utfordringer med nullutslippssonen for våre medlemmer. 

Her er noe av det FFO Oslo tok opp på møtet:

Bymiljøetaten legger til grunn at visse grupper vil unntas regelen om nullutslippssone til nødvendig nullutslippsteknologi er tilgjengelig, blant annet at det er naturlig å gi unntak for mennesker med funksjonsnedsettelser.

FFO Oslo understrekte viktigheten av at funksjonshemmede og de med langvarige psykiske og fysiske helseutfordringer får unntak fra nullutslippssonen. De av oss som har bil gjennom NAV må kjøre fossildrevet bil. 

Videre gjorde FFO Oslo det klart at dersom HC-kort skal brukes som grunnlag for unntak fra nullutslippssonen vil flere trenge HC-kort. 

Da er det også viktig at det er nok HC-parkeringsplasser og at disse er tilgjengelige. 

FFO Oslo nevnte også at stillegående el-fremkomstmidler kan være til ulempe for funksjonshemmede. El-sparkesykler kan være et hinder for svaksynte, blinde og bevegelseshemmede og vanskelig å oppdage for hørselshemmede, og stillegående biler kan være vanskelig å oppdage for svaksynte, blinde og hørselshemmede.