Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hurdalsplattformen: En seier for likestilling av funksjonshemmede / Kunnskapsdepartementet

Tonje-Brenna.jpeg

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

• Gjennomføre veikart skole, blant annet ved å gjeninnføre rentekompensasjonsordningen 

• Styrke tidlig innsats i skolen, blant anna ved å legge til rette for fleire spesialpedagoger og annen spesialkompetanse som kan gi elever rask og ubyråkratisk oppfølging.

• Styrke elevenes rett til læremidler og hjelpemidler tilpassa funksjonsnivå.

• Arbeide for at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervising på kulturskolen.

• Bedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legge opp til økt gjennomføring.

• Ta i bruk flere alternative opplæringsarenaer, for eksempel produksjonsskoler, og utvide bruken av praksisbrevordningen til å gjelde alle skoler med yrkesfag.

 

 

Tilbake til forsiden om Hurdalsplattformen