Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Notater under bearbeiding

Notater under bearbeiding

 • 17.12.2013

  Behandlingsreiser til utlandet

  Behandlingsreiser til utlandet er et viktig tilbud til mennesker med behov for behandling i varmt eller fuktig klima, sol og sjø. Ordningen er et supplement til behandlingstilbud i Norge, og det er en forutsetning at det ikke skal kunne erstattes av noe tilsvarende her.

  Her kan du laste ned en Word-versjon av notatet.

 • 17.12.2013

  Habilitering og rehabilitering i kommunene - fellesnotat

  Det er utfordringer innen både kvalitet, kapasitet og kompetanse i kommunal habilitering og rehabilitering. Notatet er et sammearbeid mellom FFO, Unge funksjonshemmede, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.

 • 17.12.2013

  Funksjonshemmedes rettssituasjon - rapport

  Dette notatet er FFOs kartlegging over utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 år. Vi har ønsket å se på hvilke rettigheter som er svekket, hvilke ordninger som er «satt på vent» og ikke er blitt lovfestet, samt ordninger som ikke er lovfestet men som bør være det.

 • 26.11.2013

  FFOs plattform for rehabilitering og habilitering

  FFO ønsker en økt satsing og et tydelig løft på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Feltet er komplekst og innholdsrikt, og fordrer fagkompetanse. Notatet kommer med en rekke konkrete løsninger for å øke kunnskap, kompetanse og kvalitet på feltet.