Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Merknad til Prop. 48 L (2016-2017)

Stortingets Arbeids- og sosialkomite har til behandling Prop. 48 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av sykt barn) FFO deltok i høringsmøte 13.03.2017

Les FFOs merknad her