Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring Forslag til endringer i friskoleloven

Status: Høringen ble sendt ut 04.01.2022

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring Forslag til endringer i friskoleloven Oppheving av adgangen til å godkjenne skoler på grunnlag av videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil Endring av tittelen på loven,04.01.2022

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i friskoleloven. Forslaget går ut på å oppheve hjemmelen til å godkjenne private skoler på grunnlag av videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil. I tillegg foreslås det å endre tittelen på loven fra friskoleloven til privatskoleloven.

Les høringsbrevet her