Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Status: Høringssvar er gitt 05.04.2018

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier,13.03.2018

Kulturdepartementet sender med dette ny forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring. Forskriften er hjemlet i Stortingets budsjettvedtak ved behandlingen av Innst. 14 S (2017-2018).

Les høringsbrevet her

Høring - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier,05.04.2018

Les FFOs svar her