Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til ny forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Status: Høringssvar er gitt 09.04.2019

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Forslag til ny forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, 19. desember 2018,07.01.2019

Ny lov om kommuner og fylkeskommuner ble vedtatt i Stortinget juni 2018. I denne loven er lovhjemmelen for råd på tre ulike medvirkningsområder inkludert. Tidligere lov om råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er en av disse. Ny lov skal trå i kraft i løpet av 2019. En forskrift er nå til høring, også her er det foreslått felles forskrift for tre ulike medvirkningsområder; eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forskrift skal erstatte tidligere rundskriv (retningslinjer). I tillegg legges det opp til mer detaljerte veiledere på hver av medvirkningsområdene.

Les høringsnotatet her

Forslag til ny forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom,09.04.2019

Les FFOs svar her