Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til forenklinger - eksisterende bygg

Status: Høringen ble sendt ut 25.02.2015

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - Forslag til forenklinger - eksisterende bygg,25.02.2015

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet sendt ut forslag til endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift på høring. Det foreslås endringer som i hovedsak berører boliger.

Målet med endringene er forenkling av byggereglene for eksisterende byggverk. Bakgrunnen er regjeringens ønske om å skape en enklere hverdag for folk flest.

Det foreslås følgende endringer:

  • Presisering av søknadsplikten for ny boenhet, tydeliggjøring av begrepet "boenhet"
  • Utvidelse av unntak fra krav om bruk av ansvarlige foretak
  • Forenkling av tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boenhet
  • Forenkling av sikkerhetskrav ved arbeider på eksisterende bygg i fareområder

Høringsfrist er 26. mai 2015.

 

Les mer om høringen her.