Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring - Forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Status: Høringen ble sendt ut 24.08.2016

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - forslag til endringer i Arbeidsavklaringspenger,24.08.2016

Regjeringen har også sendt på høring forslag til endringer i Arbeidsavklaringspenger. 

Høringsfrist er 1. november. På grunn av behandlingen i Hovedstyret i oktober, må vi ha innspill fra organisasjonene til denne høringen også innen 19. september.

Noen av organisasjonene vil sikkert selv delta på høringsmøtet om meldingen, og skrive egen høringsuttalelse om AAP. Dere er velkommen til å ta kontakt for fagpolitisk dialog om temaene som berøres i disse høringene. 

Les høringsbrevet her