Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Status: Resultat av høring er mottatt 07.03.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem,20.12.2012

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut Helsedirektoratets rapport – Bør pasientskadelovens virkeområde utvides? - på høring sammen med departementets lov- og forskriftsforslag til utvidelse av pasientskadelovens virkeområde. Utvidelsen omfatter følgende institusjoner under den kommunale helse- og omsorgstjenesten: barneboliger (herunder avlastningsboliger), rusinstitusjoner og aldershjem.

Høringsfristen er satt til 20. februar 2013.

Les hele høringsbrevet her.

Høringssvar: Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem,20.02.2013

Helse- og omsorgsdepartementet
Att: Hanne Ramstad Jensen
Pb 8011 Dep
0030 Oslo

 

Vår fil: B13-BTL004
Saksbehandler: Berit Therese Larsen

 

Forslag til utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Helse- og omsorgsdepartementet har send Helsedirektoratets rapport "Bør pasientskadelovens virkeområde utvides?" på høring sammen med departementets lov- og forskriftsforslag til utvidelse av pasientskadelovens virkeområde. Utvidelsen omfatter enkelte institusjoner under den kommunale helse- og omsorgstjenesten: barneboliger (herunder avlastningsboliger), rusinstitusjoner og aldershjem (sykehjem ligger allerede innunder denne loven).

Helsedirektoratet og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) foreslår at pasientskadeloven skal utvides slik at barne- og avlastningsboliger, rusinstitusjoner og aldershjem skal omfattes av den. Det betyr et sterkere vern ved pasientskader under enkel helsehjelp gitt av for eksempel sosialfaglig personell, assistenter og vikarer. Det betyr også et sterkere vern ved skader som resultat av systemsvikt/skader der enkeltpersoner ikke kan stilles ansvarlig.

FFOs vurdering er at forslaget om utvidelse utelukkende er positivt, og vil innebære sterkere vern for beboere i barneboliger, avlastningsboliger og aldershjem enn dagens situasjon. Vi støtter derfor forslaget om utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte de gjeldende institusjonene.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Liv Arum
generalsekretær

Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem,07.03.2014

Den utvidelsen vi støttet er vedtatt, men enda ikke iverksatt. Helse- og omsorgsdepartementet jobber med det, muligens klart 1. april 2014.