Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

Status: Høringen ble sendt ut 24.08.2020

Innspill på denne saken rettes til: berit.larsen@ffo.no
Innen: 07.11.2020

Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling,24.08.2020

Kunnskapsdepartementet sender med dette to forslag til retningslinjer for tilskuddsordninger. Det ene forslaget omfatter tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesiapedagogikk og inkluderende praksis. Det andre forslaget omfatter tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen. Retningslinjene skal bidra til å tydeliggjøre roller og oppgaver. 

Les høringsbrevet her