Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Ekspertutvalget for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner, Bufdir

Ekspertutvalget for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner, Bufdir

Tidspunkt
28.11.2019 til 16.12.2019
Sted

FFOs medlemsorganisasjoner inviteres til å foreslå kandidater til Bufdirs ekspertutvalg for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner.

Perioden for det sittende ekspertutvalget utløper i år. Bufdir inviterer derfor FFO til å foreslå representanter i et nytt ekspertutvalg for en treårsperiode, 2020-2022.  Iht. forskriftens § 39 skal det nå oppnevnes fire medlemmer med tre varamedlemmer som «skal ha forankring blant organisasjonene som mottar driftsstøtte i denne ordningen»

FFO skal foreslå to representanter og en vara.  I tillegg er Unge funksjonshemmede og SAFO invitert til å foreslå én representant hver med vara.

Bufdir oppnevner på eget initiativ leder, nestleder, to utvalgsmedlemmer og et varamedlem.

For FFO vil det være viktig å ha representanter med kunnskap om bredden av våre organisasjoner og også kunnskap om tilskuddsordningen. Det er relativt krevende posisjoner der mange interesser skal ivaretas, og det er mye som skal hensyntas.

Frist for forslag: 16. desember 2019 kl 12.00

Spørsmål kan rettes til Åsta Tale Strand; asta.tale.strand@ffo.no  

Vedlegg: Invitasjon

Personalia