Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / statsbudsjettet 2019, bostøtte

statsbudsjettet 2019, bostøtte

Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen for uføre som mottok bostøtte før uførereformen trådte i kraft 1. januar 2015, gjøres varig. Uføre som fikk bostøtte etter 2015 faller utenfor ordningen.

-          Dette er bra for dem som får en permanent løsning, men hjelper ikke nye uføre. Spesielt går det ut over unge uføre, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

FFO mener det bør etableres en permanent ordning med egne inntektsgrenser for uføre med bostøtte. Spesielt haster det med å få vedtatt en egen bostøtteordning for unge uføre.

-          Vi mener regjeringens forslag bryter med intensjonen med å ha egne regler for unge uføre. Disse må derfor sikres rett til bostøtte, sier Elvestad.