Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Skuffende trygdeoppgjør for uføre

Skuffende trygdeoppgjør for uføre

FFO er svært skuffet over at statsråd Anniken Hauglie (H) ikke vil imøtekomme krav om lønnsvekst for uføre på 2,4 prosent. Det betyr at uføre er med på å betale regningen for fjorårets lave lønnsvekst i oljenæringen. 

Uføre taper i årets trygdeoppgjør. Grunnbeløpet ble fratrukket 0,7 prosent på grunn av lav lønnsvekst i fjor, som var sterkt forårsaket av strukturelle forhold i arbeidsmarkedet. Staten valgte å ikke ta hensyn til disse forholdene.

– Vi syns det er helt urimelig at uføre må lide på bakgrunn av svak lønnsvekst i petroleumsrelaterte næringer, sier styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, John Berg-Jensen. Mange uføre lever på lave trygder, og spesielt har unge uføre og uføretrygdede på minstesatsene en veldig krevende økonomisk situasjon.

– Jeg hadde håpet at statsråden ville ta særskilt hensyn og ikke trekke fra det negative avviket i regulering av grunnbeløpet. Det går økonomisk hardt ut over mange som allerede er presset, sier Berg-Jensen.

Heller ingen skattelette

I 2017 får uføre heller ikke skattelette slik regjeringen har foreslått for store grupper av alderspensjonister. Uføre skatter nå langt mer enn alderspensjonistene.

– Det er usosialt av regjeringen å bevilge 840 millioner kroner til alderspensjonister og samtidig ikke gjøre noe for å løfte uføres inntektsnivå, sier Berg-Jensen.

Svekket kjøpekraft for alderspensjonistene

Trygdeoppgjøret for 2017 betyr svekket kjøpekraften for landets alderspensjonister. Det er svært uheldig at man flere år på rad får underregulering av løpende pensjoner. Dagens ordning med et fratrekk på 0,75 prosent er uforutsigbart og har bidratt til å svekke tilliten til hvordan pensjonen reguleres.

– Vi er svært oppgitt over at regjeringen ikke vil lytte til oss og endre reglene for reguleringen av løpende pensjoner. Dette, sammen med svak regulering av grunnbeløpet (G), gjorde at det heller ikke i år var aktuelt for FFO å undertegne protokollen, sier Berg-Jensen.

Grunnbeløpet og regulering av uføretrygden

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 92 576 til 93 634 kroner fra 1. mai 2017. Dette er en økning på 1 058 kroner, som tilsvarer 1,14 prosent.

Minste årlige ytelse for uføretrygdede utgjør etter reguleringen:     

  • Ordinær sats: 213 486 (2,28 G)
  • Ordinær sats for ung ufør: 249 066 (2,66 G)
  • Høy sats: 232 212 (2,48 G)
  • Høy sats for ung ufør: 272 475 (2,91 G)

Les mer om trygdeoppgjøret på Arbeids- og sosialdepartementets sider