Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Kritisk for unge funksjonshemmede i arbeidslivet

Kritisk for unge funksjonshemmede i arbeidslivet

I september kom nye tall på hvor mange funksjonshemmede som er i arbeidslivet – og utenfor.
- Situasjonen er spesielt kritisk for unge funksjonshemmede, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.  De fire siste årene har andelen unge funksjonshemmede i arbeid falt med 10,5 prosent.


Statistisk sentralbyrå (SSB) la 5.  september frem de årlige tilleggsundersøkelsene om personer med nedsatt funksjonsevne, i etterkant av arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Les den her.

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFOUrovekkende

FFO mener den økende ungdomsledigheten gir grunn til bekymring, siden unge med funksjonshemming er spesielt utsatt for utenforskap.
- Den store ledigheten blant unge med funksjonshemming er spesielt urovekkende, sier Elvestad. Mange unge har liten tilknytning til arbeidslivet i utgangspunktet og er derfor mer utsatt for å forbli utenfor.  

Altfor mange utenfor arbeidslivet

Nye tall viser at 43 prosent av funksjonshemmede er i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år.

- Disse tallene holder seg stabile, og de er altfor lave. Situasjonen har vært lik i mange år. Til tross for bred politisk enighet og gode intensjoner fra mange hold, løser vi ikke utenforskapet, sier Elvestad.