Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO møtte arbeidsministeren

FFO møtte arbeidsministeren

FFO møtte både statsråd Robert Eriksson og statssekretær Torkil Åmland denne uken. Målet for møtet var å presentere og utdype FFOs krav til statsbudsjettet 2016.

Styreleder Knut Magne Ellingsen løftet fram flere av FFOs krav, blant annet behovet for et forsøksprosjekt i offentlig sektor for å opprette flere små stillinger på 20-40 % for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han pekte også på behovet for å fjerne aldersgrensen på 26 år for å få utdanning som arbeidsrettet tiltak, samt en revitalisering av Jobbstrategien for funksjonshemmede.

- Vi skulle ønske at Jobbstrategien kunne rendyrkes i større grad enn det regjeringen har gjort til i dag, som en målrettet og strategisk innsats for å få flere funksjonshemmede i arbeid – uavhengig av alder, sa Ellingsen.

Statsråd Robert Eriksson ønsker ikke å løfte frem Jobbstrategi som dokument, men heller bidra med praktisk politikk som kan hjelpe flere funksjonshemmede ut i arbeid, blant annet gjennom IA-avtalen.

- Regjeringen har lagt fram flere tiltak som vi tror kan bidra positivt. Men vi har ikke har samme nærhet til prosessene og det politiske arbeidet som vi hadde før det er en bekymring. Nettopp det var én av styrkene i Jobbstrategien, og vi oppfordrer til å ha oss tettere på i arbeidet videre, sa generalsekretær Liv Arum

Ønsker bidrag i arbeidet med hjelpemidler og pleiepenger

Både regjeringens arbeid med gjennomgangen av hjelpemidler og organisering og arbeidet med en ny pleiepengeordning ble etterlyst fra FFOs side under møtet.

Statsråden orienterte om at et forslag til en ny pleiepengeordning vil komme denne våren. Arbeidet med hjelpemidler er nettopp startet opp. Eriksson lovte imidlertid at FFO skulle bli koblet på arbeidet.

- Vi er glade for at statsråden i møtet var tydelig i sitt ønske om å involvere FFO i prosessen med både hjelpemidler, men også i arbeidet med pleiepenger. Dette er to svært viktige saker for FFO, sa generalsekretær Liv Arum.

Ny uføretrygd

FFO målbar også tilbakemeldingene som svært mange har kommet med om endringene i uføretrygden/gitt FFO om den nye uførereformen/ den siste måneden.

- Det er stor grad av usikkerhet og frustrasjon blant mange av våre medlemmer akkurat nå. En ny reform vil alltid være omfattende og oppleves som komplisert, og det er mange som opplever at det er vanskelig å manøvrere i dette terrenget. Det er viktig at uførereformen faktisk oppfyller de formålene og intensjonene som Stortinget besluttet, og at uføre ikke får en mer utrygg økonomi. Derfor følger vi nå situasjonen tett, sa Arum.

 

(På bildet: Statssekretær Torkil Åmland (t.v.), statsråd Robert Eriksson, generalsekretær Liv Arum, fagpolitisk rådgiver Grete Crowo, styreleder Knut Magne Ellingsen og juridisk rådgiver Heidi Sørlie-Rogne.)