Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: BPA / Følger av Covid-19

Venstre - BPA

Venstre – terningkast 1
De sier ingenting om BPA. Positivt at de ønsker å levere bedre tjenester, men negativt at de vil ha mer beslutningsmyndighet til kommunene. Det tror vi ikke vil styrke BPA-ordningen.

Det står ikke noe om BPA i dette partiprogrammet.

 

Kommune: Partiet vil ha mer beslutningsmyndighet til kommunene og regionene.

 

Vil gi folk økt innflytelse over egen hverdag. Flere oppgaver bør derfor løses nærmere innbyggerne. For mange oppgaver er sentralisert de siste ti årene, og sentraliseringen må derfor bremses.

 

For at kommunene skal kunne påta seg flere oppgaver er det dessuten avgjørende at vi får en kommunestruktur med færre og større kommuner gjennom å styrke kommunene på bekostning av staten. Større kommuner med mer ansvar og flere oppgaver og attraktive jobber kan også motvirke sentralisering.

 

Prinsippet om generalistkommuner (som betyr at alle kommuner skal tilby de samme tjenestene) bør avskaffes, slik at større kommuner kan få flere oppgaver.

 

Offentlig sektor må sette borgerne i sentrum og alltid ha som mål å levere innbyggerne de beste tjenestene. Samtidig må kostnadene holdes nede. Deler av offentlig sektor er preget av detaljstyring, byråkratiske kontrollsystemer og omfattende dokumentasjonskrav. Det er behov for en bedre ledelse og styring av offentlig forvaltning. Det er nødvendig å klargjøre hovedmål for virksomhetene og hvilke resultater som forventes for innbyggerne, samtidig som virksomhetene må ha frihet til å styre interne arbeidsprosesser og ressurser.

 -

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot BPA. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.