Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: BPA / Følger av Covid-19

SV - BPA

Sv – terningkast 2
De sier ikke noe om BPA. Funksjonsassistent omtales, og de ønsker å sikre gode tjenester. Men hvordan det skal skje skriver de ingenting om. Det er ikke bare økonomi som må til, det handler om kompetanse og organisering også.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra SV sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 106 sider)

Det står ikke noe om BPA i dette partiprogrammet, men funksjonsassistanse omtales:

Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester.

 

I et rettferdig og demokratisk samfunn har alle like muligheter til å leve frie og selvstendige liv.

 

Velferdsstaten skal gi frihet og trygghet for hver enkelt av oss.

 

Arbeidsliv: Sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Personer med funksjonsnedsettelse må få tilstrekkelig tilbud om tilrettelegging, blant annet i form av arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester.

 

Kommuner: Kommuner og fylkeskommuner er viktige nivåer for et sterkt folkestyre. Fylkes- og kommuneøkonomien må være så god og forutsigbar på lang sikt slik at det er mulig både å sikre gode lovpålagte tjenester og gjennomføre nødvendig utviklingsarbeid.

 

Partiet vil:

Innføre mulighet for deltakende budsjettering i kommuner og bydeler. Med deltakende budsjettering får alle innbyggere muligheten til å delta aktivt i utformingen av sitt lokalsamfunn.

  • Styrke kommuneøkonomien betydelig. Dette er nødvendig for å sikre gode velferdstilbud i hele landet.

 -

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot BPA. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.