Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: BPA / Følger av Covid-19

Høyre - BPA

Høyre – terningkast 4
Her er det mye bra. De ønsker å følge opp
rettighetsfestingen og fjerne øvre aldersgrense på BPA. Det trekker ned at større kommuner får mer skjønn, det tror vi kan føre til et dårligere BPA-tilbud og større ulikhet mellom kommunene.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Høyres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 81 sider)

 

Høyre vil:

  • Følge opp rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse for å styrke brukerrettighetene og valgfriheten i hverdagen.

  • Fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistent.

 

For kronisk syke: Innføre rett til brukerstyrt avlastning etter modell av rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Sikre muligheten til å velge eget botilbud for mennesker innenfor tilrettelagte tjenester med varig behov for et tjenestetilbud fra kommunen.

 

Under menneskerettigheter: Norge skal være en pådriver i å fremme rettigheter knyttet til likestilling og likeverd.

Som samfunn skal vi sikre den grunnleggende tryggheten for deg og dine, samtidig som vi skal gi enkeltmennesker og familier frihet til å velge, rom til å satse og mulighet til å skape sin egen fremtid.

Et godt samfunn bygger på frihet og mangfold. Kvalitet i tjenestene og valgfrihet i tilbudet av tjenester er nøkkelord for partiets helsepolitikk. Partiet vil øke åpenheten i helsetjenestene, gi mer makt til pasientene ved å øke valgfriheten.

 

Kommunene:

Partiet vil sikre at kommunene er store nok til å kunne levere de tjenestene innbyggerne trenger, og forenkle byråkratiet for både innbyggere og næringsliv. Høyre vil ha gode offentlige tjenester som tilpasser seg innbyggernes og næringslivets behov. Det skal sikres gode velferdstjenester gjennom velfungerende kommuner, regioner og staten. Offentlig forvaltning skal konsentrere seg mer om kvaliteten på tjenestene enn om å administrere tjenester.

 

Partiet ønsker å styrke lokalsamfunnets makt på bekostning av statens makt, men ikke på bekostning av enkeltmennesket. Derfor gjennomfører partiet en kommunereform som flytter oppgaver, styrker det lokale selvstyret og sørger for at utdaterte administrative grenser blir erstattet med en kommunestruktur som samsvarer med oppgavene som skal løses. Med færre og større kommuner vil det være mulig å bygge sterkere fagmiljøer, levere bedre tjenester og redusere den statlige detaljstyringen ytterligere. Sterkere kommuner er helt avgjørende for å hindre sentralisering.

-

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot BPA. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.