Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Budsjettforhandlingene er i havn

Budsjettforhandlingene er i havn

Det var mange seire å spore for funksjonshemmede og kronisk syke i budsjettforliket! Pleiepengeordningen blir utvidet noe, og tannhelseordningen for funksjonshemmede ble styrket. 

Onsdag ettermiddag meldte partiene Høyre, FrP, KrF og Venstre at forhandlingene var kommet i mål. Forhandlingene har gitt oss noen veldig fine seire for våre standpunkt og forslag. Vi har laget en oversikt over budsjettforliket med fokus på det viktigste saker for FFO og FFOs organisasjoner.

Departement

Kapittel

Post

Tekst

Millioner

Våre kommentarer

BLD

872

70

Funksjonshemmedes organisasjoner, herunder FFO og SOR

5

Omhandler driftstilskuddet til organisasjonene våre og paraplyorganisasjoner

BLD

872

70

Fristidstiltak for barn og unge med store hjelpebehov.

5

Samme post som over, men betyr at det blir en øremerka økning

BLD

872

72

Økning av tilskudd til levekår og livskvalitet.

1

Gjelder tilskuddsordning som forvaltes av BUfdir

JD

470

72

Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak

20

Økningen er 5 mill mer enn det som var foreslått kuttet

ASD

634

77

Varig tilrettelagte arbeidsplasser, 200 plasser

25

 

ASD

2650

72

Pleiepenger – fra 66 pst til 100 pst

59

 Fantastisk! En seier for oss!

ASD

2650

72

Pleiepenger – unntak psykisk utviklingshemmede over 18

2

 Dette har FFO jobbet hardt for! 

ASD

2661

76

Øke maksgrensen for lese- og sekretærhjelp for synshemmede

8

 

HOD

732

70

ME-forskning

1

 

HOD

765

73

Tiltak for bedre psykisk helse for studenter

10

 

HOD

7711

72

Økt bevilgning til personer med nedsatt funksjonsevne - tannbehandling

10

Gode nyheter! 

HOD

2790

70

Habiliteringskurs, blindeforbundet

4,3

 

SD

1330

60

TT-ordning for brukere med særskilte behov. Halvårseffekt fra 1.7.2018. Nye fylker

22,5

Bra utvidelse! 

KMD/HOD

571

60

Helsesøstre

100

 

KD

254

70

Studieforbund

22,5

Reversering av kutt, men ingen prisjustering,

KD

260

63

Norm for lærertetthet, 16 elever pr lærer 1-4 trinn, 21 elever pr lærer 5-10 trinn

200

Nytt, dette er positivt! 

KUD

315

70

MVA-kompensasjon, frivillige organisasjoner

75

Halvparten av økningen vi ønsket. Et steg i riktig retning! 

KUD

325

78

Kulturarbeid for døve (Tilskudd til Norges Døveforbund)

0,5

 
     

Hjelpemidler

 

Berører ikke tallbudsjettet.