Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Brukermedvirkere i NAV

Brukermedvirkere i NAV

Nesten 50 brukermedvirkere var på plass da FFO Vestfold og FFO Telemark hadde erfaringskonferanse for brukermedvirkere i NAV sist uke

Konferansen var et ledd i FFOs prosjekt NAVigatør i ukjent farvann. Disse fylkene var først ut med en slik erfaringskonferanse for 3 år siden. De kan nå synliggjøre at brukermedvirkningen har kommet langt selv om det fremdeles er NAV-kontor i disse fylkene der det er utfordringer.

NAV-direktøren skrøt av samarbeidet med FFO

NAV-direktør i Vestfold, Trine Heibø Holm, skrøt av det gode samarbeidet med FFO samtidig som hun var åpen på at det fremdeles var utfordringer før brukermedvirkningen er helt på plass ved alle NAV-kontor. Trine Heibø Holm trakk fram de gode erfaringene som fylkes-NAV har med en FFO-representant som leder i brukerutvalget. Det er i dag Kirsten Bakke som er leder av utvalget. Et tydelig engasjement for brukermedvirkning og en forståelse for hvorfor det er viktig var lett å spore i fylkesdirektørens innlegg.


Faglig påfyll

Grete Crowo, rådgiver FFO nasjonalt, presenterte et bilde av det som har skjedd innen brukermedvirkningsarbeidet siden NAV ble etablert.  Det er nytt mandat i emning og NAVs opplæringsmodell er under revisjon. Det er gjennomført flere evalueringer, og FAFO er på oppdrag fra FFO i gang med et forskningsprosjekt om evaluering og videreutvikling av modell for brukermedvirkning i NAV. Aktuelle politiske saker som brukermedvirkerne i neste runde kommer i berøring med, stod også på dagsorden. Det skjer sentrale prosesser i NAV og det er politiske forslag og beslutninger som også er viktig å kjenne for de som er brukermedvirkere.

 


Erfaringsutveksling i sentrum

To dager med god balanse i erfaringsutveksling og faglig påfyll og ga gode tilbakemeldinger. Som så ofte i slike sammenhenger er det et stort behov for dele med andre, og da er det alltid en følelse av at tiden kan bli for knapp. Gjennom erfaringer og utfordringer presentert fra både Telemark og Vestfold ble det satt søkelys på hvor de største utfordringene er, og variasjonene innenfor fylkene er ennå store. Fylkesleder i Vestfold, Liv Sannum, var opptatt av at rådmannen også har en rolle og et ansvar i dette partnerskapet mellom stat og kommune.

Fra Telemarks side kunne de i likhet med Vestfold vise til gode erfaringer med en brukerrepresentant som leder av fylkes-NAV. Ola Vea Gustavsen og Knut H. Bjaaland representerte begge FFO i NAV Telemark, førstnevnte som leder.

Hvordan synliggjøre brukerrepresentantene? Dette var et spørsmål som kom opp gjennom hele konferansen. Her står det igjen å finne gode løsninger på hvordan brukerutvalgene blir synlig.