Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet får kraftig kritikk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet får kraftig kritikk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet får kraftig kritikk fordi Norsk Forbund for Utviklingshemmede ikke er tatt med i det offentlige utvalget som skal vurdere grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Det er faktisk feil at brukerne ikke er representert. Det var likevel en uklok beslutning ikke også å oppnevne en representant fra NFU.

Mange av FFOs 77 medlemsorganisasjoner berøres av utvalgets arbeid som følge av diagnoser som inkluderer utviklingshemning. I likhet med SAFO ble også FFO invitert til å foreslå representanter til utvalget. FFOs representant er Annette Drangsholt som er leder av Autismeforeningen i Norge. Foreningen har 5000 medlemmer. I tillegg er flere av våre organisasjoner representert i referansegruppen som er etablert (Foreningen for Fragilt X-syndrom, Cerebral Parese foreningen, Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende og Norsk forening for Tuberøs Sklerose).

Utvalget er sammensatt av mange dyktige folk. Vi oppfordrer til at referansegruppens innspill blir lyttet til og brukes aktivt i utvalgets drøftinger av sentrale rettighetsspørsmål. FFO vurderer at det nå er i alles interesse at utvalget får arbeidsro til å gjennomføre det viktige oppdraget som er gitt.