Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Viktige framskritt for utviklingshemmede og deres levekår

Viktige framskritt for utviklingshemmede og deres levekår

Arbeids- og sosialkomiteen har gjort en god jobb i sin innstilling til stortingsmeldingen om tiltak og levekår for utviklingshemmede. Vi er svært glade for at komiteen har lyttet til høringsinnspillene til FFO og andre organisasjoner. Flere av innspillene er tatt videre av komiteen. Det viktigste er at det settes ned et utvalg som skal se nærmere på utviklingshemmedes livssituasjon. Det er en viktig seier for denne gruppen.

Komiteen foreslår også viktige tiltak for å sikre bedre at kommuner og andre skal følge opp vedtatte målsettinger for gruppen. Den sier videre at det må komme konkrete tiltak for å bedre situasjonen på de kanskje tre viktigste områdene for utviklingshemmede; bolig, arbeidsliv og fritid.

- Dette er områder som FFO hadde fokus på i våre høringsinnspill, sier rådgiver i FFO Berit Therese Larsen. I tillegg sier komiteen at rettsikkerheten må bli bedre, og at kompetansen rundt gruppen må styrkes. Det er også svært positivt at komiteen understreker at den ønsker å følge med på utviklingen videre innen de ulike områdene der det er store utfordringer og der det trengs egen innsats.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) kom med forslag om at det etableres 500 nye VTA-plasser i skjermet eller ordinær virksomhet årlig. Dessverre fikk forslaget ikke støtte fra resten av komiteen.

- Det er synd fordi det kunne fått fart på en nødvendig satsing for at flere utviklingshemmede skal få et givende arbeidstilbud der de kan bidra til samfunnet. Men alt i alt er dette et godt og grundig arbeidsstykke fra komiteens side, avslutter Larsen.

Her kan du lese komiteens innstilling.
Her kan du lese FFOs høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen.

Les også hva Jens Petter Gitlesen i NFU sier om saken.