Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / FFO støtter ikke lovforslag om portforbud

FFO støtter ikke lovforslag om portforbud

Mobiltelefon med teksten "Stay home" (Bli hjemme)

FFO støtter ikke regjeringens lovforslag om portforbud. "Et eventuelt portforbud er et svært inngripende tiltak og må ha full støtte fra FHI og Helsedirektoratet, noe det ikke har i dag", sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Smittevernstiltakene som har vært gjennomført til nå, har hatt store konsekvenser for mange. Enkelte grupper har blitt påført store helsemessige kostnader.

"Dette er grupper som allerede har hatt liten mulighet til å kompensere for bortfall av tjenester og sosial kontakt. Ved et eventuelt portforbund må det være åpenbart at alle andre tiltak er forsøkt og vurdert som utilstrekkelige, og det må være tydelig og dokumenterbart at tiltaket har en smittevernsfaglig begrunnelse og støtte. Et slikt tiltak kan ikke iverksettes uten at dette har full støtte fra våre smittevernsfaglige myndigheter, det vil si både FHI og Helsedirektoratet. Vi ser av høringsnotatet at FHI per nå ikke støtter et slikt lovforslag og at Helsedirektoratet har en noe avventende holdning. For oss betyr dette at det ikke synes å være et smittvernsfaglig grunnlag for et slikt lovforslag, sier Elvestad.

Se FFOs høringssvar her