Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / En relevant og verdifull erfaring

En relevant og verdifull erfaring

Medarbeider Kristin Skolt

Jusstudent Kristin Skolt har vært deltidsansatt ved FFOs Rettighetssenter fra høsten 2017. I desember er hun ferdig med studiene og reiser til Israel på oppdrag for Kirkens Nødhjelp. FFO ser derfor etter en ny jusstudent til deltidsstilling på Rettighetssenteret.

 

 -Rettighetssenteret åpnet seg som en mulighet for meg som student i midten av mitt studieløp. Jeg trengte en jobb ved siden av studiet, og Rettighetssenteret virket som en relevant og spennende arbeidsplass. Å bruke juss for å hjelpe mennesker i en utfordrende livssituasjon føltes også meningsfullt, sier Kristin.

Som deltidsansatt på Rettighetssenteret jobber man én dag i uka, fra klokken 08.00 til 16.00. Hovedoppgavene er å besvare og registrere henvendelser fra mennesker med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne, og deres pårørende, på både telefon og mail.

Stillingen som juridisk rådgiver innebærer å besvare spørsmål tilknyttet blant annet helse, arbeid, diskriminering- og likestilling, utdanning, trygdeytelser, barnevernstjenester, bolig og offentlig saksbehandling.

Hva liker du spesielt godt med å jobbe på Rettighetssenteret?

-Det beste er at man har så mye kontakt med mennesker, og får innblikk i hvordan jussen er relevant på så mange forskjellige måter i praksis. Jeg synes det er motiverende å se at man allerede som student kan bruke sine juridiske kunnskaper for å løse konkrete problemstillinger i enkeltpersoners liv. Jeg fikk god opplæring i et trygt miljø, der jeg følte meg godt ivaretatt fra dag én. Jeg har delt kontor med flere jurister, som alltid har vært behjelpelige dersom jeg har trengt noen å diskutere vanskelige problemstillinger med.

 "Jeg fikk god opplæring i et trygt miljø, der jeg følte meg ivaretatt fra dag én"


Har det vært en nyttig erfaring?

Først og fremst har det vært en verdifull erfaring å se hvordan juss anvendes i praksis. På studiet kan man fort glemme at juss er noe mer enn generelle lovregler, men utfolder seg på svært ulike måter i praksis. Jeg har fått erfare hvor begrenset rettshjelpstilbudet i Norge er, og at mange dessverre sliter med å finne fram i det kompliserte regelverket. Som jusstudent er man i stand til å finne frem til gjeldene rett i lover, forarbeider, rundskriv og rettspraksis, og kan nyttiggjøre seg av denne kompetansen for å løse konkrete problemstillinger.

Kristin sier hun kommer til å savne FFO, og anbefaler stillingen til andre jusstudenter:
 - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av mange hyggelige folk og et veldig inkluderende miljø. Jeg vil anbefale stillingen til alle studenter som ønsker seg en juridisk relevant erfaring ved siden av studiet. Jeg synes det særlig har vært interessant å få jobbe med juss i praksis, og få økt kompetanse innenfor ulike rettsområder. Arbeidsoppgavene er også varierte som gjør at du aldri vil få en kjedelig dag på jobb.

Vi takker Kristin for jobben hun har gjort hos oss, og ønsker henne lykke til videre! 

Her kan du lese stillingsutlysningen på jobben som deltidsansatt på FFOs Rettighetssenter. Søknadsfristen er 31. desember 2019.