Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Arendalsrampen 2019

Arendalsrampen 2019

Under årets Arendals-uke hadde vi lyst å finne ut hvor tilgjengelig og universelt utformet Norges største demokrati-festival egentlig er. Vi ønsket å synliggjøre utfordringer rundt tilgjengelighet og universell utforming i Arendal, samt spre kunnskap om hvordan man med enkle grep kan gjøre arrangementsstedene under Arendals-uka mer tilgjengelig.

 

Gjennom konseptet «Arendalsrampen» inviterte FFO noen av sine medlemsorganisasjoner med på en litt annerledes byvandring. Representanter fra Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund lokalt og sentralt, og leder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Arendal var med på runden. Vi besøkte utvalgte sentrale steder i Arendal, som brukes ved arrangementer under Arendalsuka, og vi erfarte at mange av dem ikke er tilgjengelige for alle. Et par av stedene hadde feil og mangler som gjorde det direkte farlig for mennesker med en funksjonsnedsettelse. Som en del av oppdraget til Arenadalsrampen, ble alle funnene, samt enkle tips til forbedringer, notert ned på et «visittkort» og hengt igjen på det aktuelle stedet. Her ønsket vi å være både pedagogisk og løsningsorientert!

 Tre damer med Arendalsrampen t-skjorte

På forhånd var det utarbeidet et skjema som listet opp hva man skulle se etter. Her ble det tatt hensyn til bevegelse, hørsel og syn. Vi kikket etter alt fra trinnfri adkomst, HC-parkering, skrankeslynger til ledelinjer og ellers andre muligheter til å orientere seg eller ferdes fritt rundt. Vi var innom ulike torg, butikker, Arendal bibliotek, gågater og bryggene. Her møtte vi utfordringer både i gatemiljøet, og innendørs. Det var mange snublefeller i gågaten, og brosteinene bød på utfordringer. Det var ofte dårlige løsninger rundt inngangspartiene, både når det gjaldt mangel på rampeløsninger og ledelinjer. Det var heller ikke tatt god nok hensyn til sikkerhet rundt veiarbeid i byen. Her ble folk med synsnedsettelser ledet rett ut i bilveien. Den største overraskelsen var allikevel at biblioteket som er relativt nytt, og som også er et valglokale, hadde en dårlig fungerende hovedinngang og skrankeområde. Her var det ikke lett for mennesker med nedsatt syn å finne fram. Enkelte steder rundt trappene i ankomstområdet var direkte farlige, og bryter med krav i plan- og bygningsloven.

 Mann i rullestol peker på for liten rampe over til båt

Etter vandringen hadde Seniorrådgiver i FFO Cato Lie en uformell prat med Rådmann Harald Danielsen. Danielsen fikk høre om funnene fra vandringen, og erkjente at mye er gjort for å forbedre tilgjengeligheten i Arendal, men at det er fremdeles er en god del som kan gjøres!

 

I etterkant mottok vi en henvendelse fra biblioteket i Arendal, hvor de fulgte opp tipsene de hadde fått av oss, og ba om et møte. De ønsket å høre nærmere om de tiltakene vi mente er påkrevd for å øke tilgjengeligheten i sine lokaler.

Her er punktene vi tipset Biblioteket om: 

  • Ledelinje mot hovedinngang og informasjonsskrankeInstallere
  • Glassdørene er ikke markert slik at svaksynte kan se dem
  • Ta bort snublefeller
  • skrankeslynge
  • Merking av trapper og for lave gelendere

10 oktober hadde Ragnhild Angell Wennberg fra FFO Agder, Vigdis Lavik fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Arendal og Brit Ingvild Fredriksen leder i Norges Blindeforbund Aust-Agder et hyggelig møte med ledelsen på biblioteket. Det ble et veldig godt møte med fokus på teleslynge, ledelinjer, synsmerking og parkering. Biblioteket var interesserte og velvillige, og vi gleder oss over samarbeidet og ser fram til å oppleve et mer tilgjengelig bibliotek i Arendal ganske snart! 

 Fire med hvite stokker som går over et torg

 

Dame i rullestol utenfor cafe uten rullestolrampe

De som var med på Arendalsrampen var: Cato Lie - FFO, Sverre Fuglerud – seksjonsleder i Norges Blindeforbund, Marte Oppedal Vale – seniorrådgiver i Hørselshemmedes Landsforbund, Vigdis Lavik - Leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Arendal, Brit Ingvild Fredriksen - leder i  Norges Blindeforbund Aust-Agder, Britta Tranholm Hansen og Rita Vindholmen – også fra Norges Blindeforbund Aust-Agder. 

 

Arendalsrampens vandring ble filmet, og filmen kan du se her.