Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: Ja eller nei til elektronisk valg? / Følger av Covid-19

Høyre om E-valg

Margret Hagerup

Margret Hagerup, stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen.

Forsøkene med internettstemmegiving som ble gjennomført i 2011 og 2013 har gitt interessant og verdifull erfaring. Det var politisk uenighet om forsøkene, og saken har blitt diskutert flere ganger i Stortinget. Det er uheldig med politisk uenighet knyttet til gjennomføring av valg, og det er viktig å opprettholde den høye tilliten til valggjennomføringen, derfor valgte regjeringen å avslutte forsøkene våren 2014. Det er blant annet usikkerhet knyttet til hvordan ordningen kan sikre seg tilstrekkelig mot valgfusk og ivareta retten til hemmelige frie valg. Høyre vil imidlertid gjøre det enklere å gjennomføre ordinær stemmegivning i et valglokale hvor vi er sikker på at valgene i fremtiden er frie og hemmelige.