Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: hvordan inkludere funksjonshemmede i demokratiet? / G

Rødt om inkludering

Silje Kjosbakken

Silje J. Kjosbakken - 2. nestleder i Rødt

Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv og må gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Rødt mener at vi må fokusere på muligheter og ressurser framfor begrensninger. Mennesker som ikke fungerer innenfor de grenser man blir tilbudt i Norge i dag, kalles ofte funksjonshemmede. Etter vår oppfatning er det samfunnet som gjør disse menneskene funksjonshemmede, blant annet gjennom utestenging, diskriminering, dårlig samfunnsplanlegging og mangelfull tilrettelegging.

Vi mener at mennesker ikke skal kunne diskrimineres bort fra samfunnsdeltakelse. Det skal ikke gjøres unntak fra likhetsprinsippet. Krav til universell utforming både fysisk og på informasjons- og kommunikasjonsfeltet må da håndheves langt strengere enn det som er dagens praksis.

Rødt mener at hensynet til økt selvstendighet og livskvalitet for den enkelte må overstyre budsjetthensyn. Personer med funksjonsnedsettelser og deres organisasjoner må få større makt og innflytelse.

Rødt søker aktivt etter de ulike stemmene i samfunnet gjennom åpne medlemsmøter med debatter og politiske innledninger; og vi oppfordrer alle som vil til å engasjere seg politisk! PopVenstre er en politisk festival vi i Rødt den 23. juni arrangerer for tredje år på rad, dette er en spennende festival hvor samtalen på gresset er like viktig som den som foregår på de ulike scenene.