Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: hvordan inkludere funksjonshemmede i demokratiet? / G

MDG om inkludering

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes, stortingsrepresentant

Vi i De Grønne mener det er et demokratisk problem når personer med funksjonsnedsettelser og andre grupper opplever at de har redusert evne til å påvirke og delta i politikken. Derfor har de politiske partiene et stort ansvar for å legge til rette for at alle har lik tilgang til møteplasser og arrangementer i partiorganisasjonene. At alle grupper i samfunnet er representert i aktiv politikk har en demokratisk egenverdi. I tillegg er denne representasjonen nødvendig for at politiske beslutninger skal være tilpasset hele befolkningen. De Grønne har programfestet at vi skal arbeide for at folkevalgte organer skal representere mangfoldet i befolkningen best mulig. Det er nødvendig å jobbe systematisk med både holdninger og aktiv tilrettelegging for å gi alle mennesker like muligheter til deltakelse.Her ønsker vi å jobbe med flere typer tiltak. Et eksempel på et konkret tiltak er at vi ønsker å gjøre stemmegivningen til politikere tilgjengelig på nett i maskinlesbart format, slik at det blir enklere tilgjengelig for synshemmede. Vi har imidlertid ikke tatt stilling til elektroniske valg.

For å sikre god representasjonen internt og i MDG ungdomspartiet Grønn Ungdom har MDG satt ned et demokratiutvalg. Utvalget leverer sluttrapport til vårt landsmøte i mai 2018., Utvalget foreslår blant annet at det skal vurderes lokalt hva som kan forårsake ubalanse i representativiteten, også for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi håper dette vil bidra til god representasjon fra  blant politikerne våre fremover. I tillegg foreslås det at det skal tilrettelegges bedre fysisk for folk med nedsatt funksjonsevne.