Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: hvordan inkludere funksjonshemmede i demokratiet? / G

Krf om inkludering

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad, KrFs nestleder og helsepolitisk talsperson

Det er svært viktig for demokratiet at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å engasjere seg i politikken. Det gjelder naturligvis også personer med funksjonsnedsettelser. Det aller mest grunnleggende må være at både politiske partier og offentlige instanser viser en smidighet og et ønske om å legge godt til rette for alle. Personer med funksjonsnedsettelser kan ha til dels svært ulike behov for tilrettelegging, og derfor er det avgjørende at man ser den enkelte og tar utgangspunkt i hva den enkelte har behov for. Det handler mer om et tankesett og en innstilling enn om systemer og fastlagte ordninger.

Det er også viktig å jobbe for mer universelt utformede løsninger, enten det gjelder løsninger for informasjon og politiske sakspapirer, utforming av nettsider, adkomst til kommunehuset og andre offentlige bygg, eller andre ting. For KrFs del er det ønskelig at våre medlemsmøter og andre lignende samlinger i så stor grad som mulig legges til lokaler der det er enkelt for alle å komme inn og delta.