Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: hvordan inkludere funksjonshemmede i demokratiet? / G

Høyre om inkludering

Margret Hagerup

Margret Hagerup, stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen.

Høyre mener det er viktig at kommunene sikrer god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne både som velgere og som politikere. For eksempel må kommunene rette seg etter kravene i likestillings- og diskrimineringsloven. Det betyr også at kommunene må lage valglokaler og valgutstyr som er tilpasset alle. Kommunene har også en plikt til å sørge for universell utforming av sine bygg, noe brukerrepresentanter skal være med på. Regjeringen og Valgdirektoratet vil ha dialog med brukerorganisasjonene om mulige forbedringer ved valggjennomføring, slik at vi sikrer muligheten til å delta i demokratiet. Høyre i regjering har også satt ned et lovutvalg som skal komme med forslag til ny valglov. En av deres oppgaver er å se på tilgjengeligheten til valg. De skal levere rapporten sin i januar 2020.

For Høyres del har vi akkurat satt ned et eget utvalg (HøyreFunk) som ledes av Oskar Eikeseth. Utvalgets oppgave er å utfordre Høyre til å utvikle enda bedre politikk på området, og i tillegg bli enda bedre på å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalget jobber også for å få flere funksjonshemmede til å bli aktive i partiet. Vi er opptatt av at politikken også skal være en god og trygg arena for mennesker med nedsatt funksjonsevne.