Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

 • 28.03.2017

  Sterkt bekymret for barnas rettssikkerhet

  - Funksjonshemmede barn og barn med kronisk sykdom opplever å bli mobbet i skolen i større grad enn andre barn, fortalte fagpolitisk leder Berit Therese Larsen under åpen høring på endringer i opplæringsloven.

 • 22.03.2017

  Debattsesongen i FFO er i gang!

  FFO Telemark har sparket i gang debattsesongen, og inviterte stortingskandidater til årets første valgdebatt i FFO-familien.

 • 22.03.2017

  Reagerer på Sykehuset Innlandets praksis

  TV2 fortalte i dag om Sykehuset Innlandet som anbefaler alle med lett psykisk utviklingshemming å ikke få barn.

   

 • 22.03.2017

  Spesialundervisning under lupen

  Barneombudet har kommet med rapporten «Uten mål og mening?» som viser at mange elever i norsk skole ikke får god nok opplæring. Det er brudd på norsk lov. Fagpolitisk leder Berit Therese Larsen i FFO har flere betraktninger rundt rapporten om spesialundervisning.

 • 21.03.2017

  Krever handlingsplan for å få funksjonshemmede i jobb

  – FFO krever 10 000 flere funksjonshemmede i jobb over fem år. Vi mener det er et realistisk mål, og et nødvendig mål for å komme videre, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

 • 20.03.2017

  Si nei til endring i hjelpemiddelordningen

  FFO, Norges Handikapforbund og Ergoterapeutene har i mars kontaktet kommunale råd i hele Norge og bedt de anbefale sin kommune i sitt høringssvar - å avvise forslag om endringer i hjelpemiddelformidlingen.

 • 17.03.2017

  Inntektsgrensen for bostøtte må heves

  De nye inntektsgrensene for bostøtte gjør at 100%-uføre som bor alene, får 86 kroner «for mye» i trygd. Dermed mister de hele bostøtten.

 • 17.03.2017

  FFO møtte stortingets arbeids- og sosialkomité

  13. mars var FFO i stortingets arbeids- og sosialkomité, og fremførte sine synspunkter på forslag til ny pleiepengeordning.

 • 16.03.2017

  Hvorfor en helheltig plan?

  Vårens årlige ledermøte i FFO er i år viet kravet fra FFO om å innføre en helhetlig plan for funksjonshemmede.

 • 11.03.2017

  10 000 flere funksjonshemmede i jobb

  FFO ber regjeringen utarbeide en femåring handlingsplan i samarbeid med partene og funksjonshemmedes organisasjoner for å få 10 000 flere funksjonshemmede i arbeid.