Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Kjærligheten er universelt utformet / Et ubehagelig tema for mange

Et ubehagelig tema for mange

 En rullestolbruker i forgrunnen.

Seksualitet handler om helse. Det burde være like naturlig å snakke om som fysisk og psykisk helse, mener Siri Espe i Unge funksjonshemmede.

 

Unge funksjonshemmede har jobbet med prosjekter knyttet til seksualitet siden 2016. Siri er prosjektleder for «Hva skal jeg si?», som er et samarbeidsprosjekt med Likestillingssenteret om seksualtekniske hjelpemidler. Unge funksjonshemmede har også jobbet med prosjektene «Sex som funker» og «Jeg elsker».

 

I starten lurte mange på hvorfor de valgte å jobbe med funksjonshemmede og seksualitet.

- Mange tror at funksjonshemmede og kronisk syke ikke har en seksualitet. Prosjektene har vist at fordommene florerer. Men det har blitt bedre med årene. Jeg opplever at folk har mer forståelse nå, og lettere forholder seg til at funksjonshemmede har en seksualitet som alle andre, men at de kanskje kan ha behov for noe tilrettelegging. Dette er verden! I verden er det funksjonshemmede, skeive, kronisk syke. Ingen er like.

 

"Dette er verden! I verden er det funksjonshemmede, skeive, kronisk syke. Ingen er like"

 

Få aksept er viktig

Det er ikke alltid man blir tatt imot med åpne armer som skeiv og funksjonshemma.

- Mange av de som har fått en diagnose etter at de har definert seg som skeive, opplever ikke å bli helt og fullt akseptert i det skeive miljøet. Det kan være utfordrende å finne sin plass. Heldigvis opplever mange åpenhet, men det varierer veldig fra miljø til miljø og fra sted til sted, sier Siri. –Det er viktig å føle aksept for alle de lagene man har.

 

Siri holder ofte foredrag, og etterspørselen og kunnskapsbehovet er stort. Hun får mange positive tilbakemeldinger når hun bringer seksuell helse på banen.

 

Siri.JPG
- Det er viktig å føle aksept for alle de lagene man har, sier Siri Espe, ansvarlig for helseprosjektene til Unge funksjonshemmede.

 

Stort kunnskapsbehov

Det er ikke opplagt hvor man kan henvende seg hvis man har en funksjonshemming og vil snakke om seksuell helse. Steder som ung.no og sex og samfunn kan svare på mye, Helsestasjon for kjønn og seksualitet har en del informasjon, men ingen har en skreddersydd tjeneste for funksjonshemmedes seksuelle helse.

-Mange vegrer seg for å snakke med fastlegen om seksualitet, og ønsker kanskje heller å bruke en chattetjeneste eller et nettsted der man kan finne svar på spørsmål andre har stilt. Hvis man har en funksjonsnedsettelse lurer man kanskje på om de samme svarene gjelder for meg og min kropp. En plattform der man kan stille slike spørsmål uten at det nødvendigvis er fastlegen som svarer, tror jeg mange ønsker seg. Noen av tjenestene som finnes kan svare, andre kan henvise videre.

I en ideell verden kunne Siri ønske at lærere og helsepersonell fikk så mye kunnskap om seksuell helse at de klarte å snakke helt avslappet om det.


"Jeg skulle ønske at de kunne føle seg så trygge på temaet at de ikke lenger synes det er ubehagelig å snakke om det!"

 

Tilbake til kampanjehovedsiden