Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Gi meg fem! / Skole

Gi meg en inkluderende skole!

High five! Skole

Gi meg en inkluderende skole der alle elever går sammen, i samme klasse!

En inkluderende skole:

  • er universelt utformet/tilgjengelig for alle
  • tilrettelegger undervisning og pensum for hver elev 
  • har nok kompetente pedagoger og assistenter 
  • har en ledelse som kjenner elevenes rettigheter
  • har et lag rundt elevene 
  • gir elevene en god start på resten av livet


Hvorfor er en inkluderende skole viktig?

Skolen er ikke bare en arena for læring, men også for sosialisering og selvforståelse. Å være på denne arenaen sammen med sine jevnaldrende er helt avgjørende for veien videre i livet - om det skal leves utenfor fellesskapet eller sammen med andre. Det handler om noe så viktig som muligheten til å leve et likestilt liv og ta egne valg.

Mange barn og unge med funksjonshemning og kronisk sykdom opplever barrierer i skolen som gjør at de ikke får brukt sine evner fullt ut. Det kan være at skolen ikke er universelt utformet, at skolen ikke klarer å tilrettelegge undervisningen for den enkelte, eller at spesialundervisning skjer på en dårlig og segregerende måte. De utsettes også oftere for mobbing og utestengelse, og får ikke delta i skolens øvrige aktiviteter på lik linje med andre elever. Det medfører dårligere psykisk helse og læringsutbytte.

Alle elever med funksjonshemning som har behov for tilrettelegging på skolen, har rett til å få det, i følge Likestillings- og diskrimineringsloven. Likevel er det mange som ikke får denne retten oppfylt.

Her kan lese mer om funksjonshemmedes rettigheter i skolen.


Hva kan du som politiker gjøre?

Hvis du og ditt parti kommer inn i kommune/fylkesstyre forventer vi at dere tar deres ansvar som skoleeiere ved å

  • sørge for at alle kommunens skoler er tilgjengelige, slik at alle elever kan gå på sin nærskole
  • sørge for at skolene har tilstrekkelig med pedagogisk kompetanse til å ivareta alle elevene
  • sikre at opplæringsloven følges, og at elever som trenger det får tilrettelagt undervisning, spesialundervisning og et godt psykososialt miljø