Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

For organisasjonene / Korona-midler traff ikke frivilligheten

Korona-midler traff ikke frivilligheten

Lotteri og stiftelsestilsynet har fått inn søknader på "bare" 371 av 700 millioner til den første ordningen for kompensasjon for avlyste arrangementer i mars og april. Ordningen traff ikke bredden av frivillige organisasjoner. "Vi forventer en tettere dialog i fortsettelsen, slik at kommende kompensasjonsordninger treffer bedre. Mange organisasjoner opplever store inntektstap, og trenger en håndsrekning", sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO. 

Regjeringen skriver følgende om kompensasjonsordningen: "Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser er inkludert i ordningen, men kun for den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. Det er også et krav til at de er registret i foretaksregisteret. Vi jobber videre for å få på plass løsninger til frivillige og ideelle organisasjoner som har uunngåelige faste kostnader som ikke dekkes av kompensasjonsordningen eller andre ordninger."

Nå jobber Frivillighet Norge og LNU for at de videre ordningene skal treffe bedre og bredere.