Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

For organisasjonene / Økonomisk bistand til organisasjonene

Økonomisk bistand til organisasjonene

Funksjonshemmedes organisasjoner har i likhet med frivilligheten forøvrig, avlyst mange planlagte arrangementer med bakgrunn i koronasituasjonen. Dette er i stor grad arrangementer der kostnaden allerede er påløpt. Nedenfor har vi samlet informasjon om aktuelle vedtak og kompensasjonsordninger som har kommet for å hjelpe organisasjonene.
Oppdatert 06.04.2020

Korona-fond og støtteordninger

Frivillighet Norge har samlet en oversikt over utvidete eller ekstra støtteordninger i forbindelse med Koronakrisen. For siste nytt, følg med på denne oversikten!


100 ekstra millioner til kultur, idrett og frivillighet

I regjeringens tredje krisepakke som ble lansert 31.01, er det enighet om å øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner kroner, fra 900 millioner til en milliard. 

Kompensasjonsordningene er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Pakken består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig, som nå har økt fra 600 til 700 millioner kroner.

Støtten gjelder for arrangementer med flere enn 50 deltakere i regi av organisasjoner som får mindre enn 50 prosent statsstøtte. Kompensasjonen gis for arrangementer som var planlagt mellom 5. mars og ut april.

Frivillighet Norge er i dialog med departementet om hvordan kompensasjonsordningen skal gjennomføres. For frivilligheten vil det være Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte ordningen som trolig blir søknadsbasert.

 

Tippemidler utbetales i mai

Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai, for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver.

Les mer


Statlige tilskudd

Regjeringen har besluttet at organisasjoner beholder statlig tilskudd, og at dette gjelder for tilskudd under alle departementer. Organisasjonene får beholde tilskuddene selv om aktiviteten må avlyses. 

Det enkelte departement vil sørge at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner. Beslutningen gjelder det nasjonale leddet og det ligger ingen forsikringer knyttet til tilskudd fra kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. FFO mottar likevel signaler om at mange lokale forvaltningsledd har lagt seg på statens linje, og det er vi glad for.

FFO er i jevnlig dialog med Bufdir når det gjelder de spesifikke tilskuddsordningene for funksjonshemmedes organisasjoner. Det pågår nå dialog mellom departementer og direktorater for å konkretisere hva regjeringens beslutning angående tilskuddene betyr for de ulike tilskuddsordningene og de ulike gruppene. 

FFO vet at Budfir så tidlig som 12. mars henvendte seg videre til departementet for å finne løsninger, men avklaring ser ut til å ta litt lengre tid enn tidligere antydet. Bufdir jobber kontinuerlig med dette, og det er mange hensyn å ta.

FFO vet at det jobbes både med situasjonen nå i 2020 og med senere års tilskudd der det er utmålingskriterier på bakgrunn av 2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer. Inntil videre må vi støtte oss til regjeringens beslutning om at organisasjoner beholder statlige tilskudd.