Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Utdanning

Rettssikkerheten til elevene ofres

Kunnskapsdepartementet vil lette arbeidsmengden lærerne har med å rapportere på elever som får spesialundervisning – fra to rapporter i året til en. Endringen trer i kraft fra 1. august 2013.

FFO er skuffet over at regjeringen tar mer hensyn til lærerens rapporteringsbyrde enn rettsikkerheten til elevene. 

Årlig rapport om spesialundervisning var tema i en debatt i Stortinget i går. Tidligere i år uttalte leder av Utdanningsforbundet dette til Aftenposten: «Dette er et skritt i riktig retning, og vil bety at en del kontaktlærere får litt mindre papirarbeid. Men noen omveltning i skolen vil det ikke gi». 

Underveisevaluering er ikke nokFFO på sin side støtter ikke departementet i vurderingen av at den generelle underveisevalueringen vil ivareta behovet for oppfølging og vurdering av spesialundervisning. Underveisevaluering er myntet på elever som har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

- Vi mener at elever som mottar spesialundervisning har et behov for evaluering utover den vanlige underveisevalueringen. Og vi er av den oppfatning at kontinuerlig refleksjon, samarbeid med foreldre og eleven, samt hyppig evaluering gjennom særskilt rapportering vil sikre forsvarlig opplæringstilbud til de elever som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet, sier Idun Klette Låhne, fagsjef i FFO.
  
FFO har til en viss grad forståelse for departementets ønske om å frigjøre arbeidstid og redusere på administrative oppgaver slik at tilgjengelige ressurser kanaliserer til der hvor det er størst behov – nemlig til opplæringen. 

Vi mener likevel at en halvårsrapport ikke er å anse som en administrativ oppgave, men som en naturlig og ytterst viktig del av oppfølgingen av spesialundervisningen. 

- Rapporteringen er helt nødvendig for å kunne vurdere utbytte av opplæringen og må inngå i skolens interne kvalitetssikringssystem. Vi mener derfor at halvårsrapporten må beholdes og forbedres slik at den styrker samarbeidet mellom skole og hjem, og sikrer elevens rett til medvirkning, avslutter Klette Låhne. 

Les også
FFOs høringsuttalelse om Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov – Spesialundervisning og psykososialt miljø (pdf).

Norsk Forbund for Utviklingshemmedes reaksjon på fjerning av halvårsrapporten.