Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

IKT-forskriften er ikke forpliktende nok!

Etter å ha ventet lenge er FFO glad for at forskrift om universell utforming av IKT nå er på plass og skal gjelde fra 1. juli 2013. Men det er begrensinger i forskriften som skuffer FFO, og vi frykter mange vil unngå kravet om universell utforming – selv om nettstedet er rettet mot allmennheten.

Begrensningen som FFO sikter til er formuleringen «uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten». Vi er også skuffet over at det ikke er innarbeidet krav til prosedyrer for brukertesting i forskriften, noe FFO har spilt inn overfor Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tidligere.

Standarden som er valgt gir ingen garanti for at nettsider blir universelt utformet. Videre opereres det med tre nivåer for tilgjengelighet hvor det mellomste nivået er valgt. FFO mener at man på flere områder burde valgt det høyeste tilgjengelighetsnivået. Når det mellomste nivået er valgt betyr dette at enkelte grupper vil bli utestengt fra å kunne benytte løsningen. Dette kan vi ikke akseptere- og vi vil jobbe videre for å få justert dette slik at alle faktisk skal kunne delta i det digitale Norge!

FFO mener også det er svært uheldig at enkelte sektorer ikke omfattes av forskriften, da de har eget lovverk. Lovgivningen på disse områdene er imidlertid for svak med tanke på tilgjengelighet til IKT. Eksempler på slike sektorer er opplæringssektoren og bygg- og anleggssektoren.

Her kan du lese vår høringsuttalelse om IKT-forskriften.

Les også
Ny IKT-forskrift og ministerbesøk (Norges Blindeforbund)
Endelig håp om enklere hverdag for alle (Dagsavisen)