Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

Gode råd om byutvikling?

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell har oppnevnt et fagråd for bærekraftig bypolitikk. Rådets medlemmer leverte tirsdag sin midtveisrapport for fremtidens byutvikling. Forslagene omtales som til dels kontroversielle. Det er FFO enige i.

Vi noteres oss at ett av forslagene er å jenke på kravene til universell utforming for å få bygd flere små, rimelige utleieboliger. Samtidig noterer vi oss at adm. dir. i Selvaag Bolig, Baard Schumann, deltar i fagrådet. Det er derfor ikke overraskende at forslaget om å jenke på kravene dukker opp.

Funksjonshemmedes organisasjoner har de siste årene vært oppgitt over at Selvaag heller omtaler funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet som et fordyrende element i samfunnet, enn å ta tak i utfordringene som kommer i kjølvannet av kravene.

FFO minner om regjeringens mål om et universelt utformet Norge i 2025. Kravene til universell utforming er et resultat av en villet politikk. En politikk som erkjenner det faktum at det i dag faktisk er svært mange som ikke har den samme muligheten til å velge hvor man vil bo på grunn av sine fysiske utfordringer de samfunnsskapte barrierene som eksisterer.

Vi håper miljøvernministeren også tar seg tid til å lytte til andre røster – de som faktisk skal leve og bo i byene i framtiden. Hvis regjeringen skal nå målet om et universelt utformet Norge i 2025, er det avgjørende at den slutter å legge til rette for de gale innsatsene. Det er faktisk en forutsetning for å inkludere alle borgere i vårt samfunn.