Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Sosiale helseforskjeller bekymrer Støre

Dårligere levekår blant funksjonshemmede og kronisk syke, sammenlignet med den øvrige befolkningen var ett av temaene FFOs hovedstyre tok opp i sitt første møte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Og situasjonen har blitt ytterligere forverret nå som særfradragsordningen fases ut.

I møtet ønsket hovedstyret til FFO å sette fokus på de merkostnadene og utfordringene mange av de FFO representerer opplever i sin hverdag. De økonomiske konsekvensene av det å ha en kronisk sykdom når sjelden fram i samfunnsdebatten.

Den enkelte er overlatt til å ta den økonomiske byrden selv. Og finansieringsordningene vi har i dag i helsetjenesten tar ikke hensyn til forløp, det vil si oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer.

I tillegg tar ikke Kaasa-utvalgets utredning NOU 2011:17 «Når sant skal sies om pårørendeomsorg» som skal behandles av stortinget i løpet av våren hensyn til pårørende til funksjonshemmede og kronisk syke. Det gjør heller ikke NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.

I møte med Støre tok også FFOs hovedstyre opp habilitering og rehabilitering. Helseministeren fikk blant annet utdelt FFOs rehabiliteringsplattform, som skal lanseres 30. januar.

Herfra trakk de frem tre viktige saker:
- Det må innføres fritt rehabiliteringsvalg.
- Det må opprettes koordinerende enhet (KE) i alle norske kommuner.
- Habiliteringstilbudet til barn må styrkes, og individuell plan (IP) må tas i bruk i langt større grad.

I møte påpekte også FFOs hovedstyre det at mange kommuner fortsatt ikke har fått på plass innretningene Koordinerende enhet og altfor få brukere har en Individuell plan. Dette til tross for at det er lovpålagt og anerkjent for å ha stor samfunnsøkonomisk gevinst.