Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Rehabilitering - hva vil ditt parti gjøre?

Rehabilitering - hva vil ditt parti gjøre? Hva skal til for å løse de store utfordringene på rehabiliteringsområdet? Dette var ett av mange spørsmål som ble stilt til politikerne under den store rehabiliteringsdebatten på Litteraturhust 5. august 2013.

Mange hadde satt av to timer i sommervarmen for å høre hva politikerne hadde å si om rehabilitering nå i oppstarten av valgkampen. Bak arrangementet stod Norges Blindeforbund, Norsk Revmatikerforbund og FFO. Politikere fra samtlige partier deltok i panelet og ble utfordret med spørsmål innenfor tre områder: 

- Rehabilitering til synshemmede.
- Rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer.
- Kommunenes mangelfulle tilbud til funksjonshemmede og kronisk syke.

Ikke hverdagsrehabilitering 
I debatten var de tre brukerorganisasjonene tydelige på at vi ikke snakker om hverdagsrehabilitering eller rehabilitering av eldre generelt. Vi snakker om synsrehabilitering, henvisningsrutiner, helsereiser for revmatikere, fritt rehabiliteringstilbud og kommunalt tilbud til kronikere og funksjonshemmede, for eksempel fysioterapi for muskel- og skjelettsyke. Men felles for alle typer rehabilitering er at det ble utelatt da samhandlingsreformen ble vedtatt. 

Det er et stort problem at fokuset i kommunene ligger på utskrivningsklare pasienter og hverdagsrehabilitering av eldre. Det skviser spesialisert habilitering og rehabilitering for kronikere og funksjonshemmede stadig lenger ut. En kvinne i salen med muskelsykdom kunne fortelle at hun hadde ventet i tre år på fysioterapi i sin kommune. Dette fordi kommunen prioriterer pasienter som trenger fysioterapi etter sykehusopphold. 

Det er alvorlig, noe også politikerne fra regjeringspartiene måtte erkjenne. Det var likevel få i politikerpanelet som ville støtte FFOs krav om sanksjoner overfor kommunene når de bryter plikten til å gi et godt og forsvarlig behandlingstilbud.

- Vi er også velgere
Rehabiliteringsdebatten var funksjonshemmedes organisasjoners opptakt til årets valgkamp, en valgkamp som også vil handle om funksjonshemmede og kronisk syke. 

- Husk, vi er også velgere, som generalsekretær Liv Arum i FFO påpekte til paneldeltakerne som besto av Marie S. Martinussen fra Rødt, Laila Dåvøy fra KrF, Kjell Erik Øie fra Ap, Karin Andersen fra SV, Per Olaf Lundteigen fra Sp, Tone Wilhelmsen Trøen, H, Kari Kjønnås Kjos, FrP og Guro Fresvik, V. Debattleder var Johan Wilskow.

Les også
Krever rød resept for rehabilitering (Norges Blindeforbund)
Den store rehabiliteringsdebatten (Norsk Revmatikerforbund)