Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Ny fastlegeforskrift gir bedre legetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet la i dag frem ny fastlegeforskrift. Blant annet settes det nå krav til maksimal ventetid på konsultasjon på fem dager. – Dette er svært positivt, og vil møte våre gruppers behov på en bedre måte enn tidligere, mener FFO.

Helse- og omsorgsdepartementet imøtekommer FFO på flere punkter. Blant annet blir tilgjengeligheten bedre ved at maks ventetid på konsultasjon settes til fem dager. Det kommer et etableringstilskudd for nye leger, samt krav til elektronisk timebestilling. Det settes også krav til kommunene om å organisere og innhente pasienter og pårørendes synspunkter som ledd i sitt kvalitetsarbeid.

- Vi er glade for at vi blir møtt på så mange punkter. Forskriften vil blant annet bidra til å tydeliggjøre i større grad fastlegenes ansvar for egne listepasienter. Dessuten vil den tydeliggjøre at fastlegene er en del av kommunens helse- og omsorgstjeneste og at de har et koordineringsansvar overfor pasientene sine, sier Liv Arum.

Fastlegene pålegges å ha oversikt over sine listepasienter og får en plikt til å følge dem opp, samt ansvar for individrettet forebygging.

- Dette er utrolig viktig for folk som har kroniske lidelser og lever med en funksjonshemming, sier Arum.

FFO har hele tiden hevdet at en ny fastlegeforskrift var nødvendig for å videreutvikle fastlegeordningen for å bidra til å realisere målene i samhandlingsreformen.

FFO savner imidlertid kvalitetsaspektet i forskriften som ble lagt frem i dag.

- Det er helt sentralt at fastlegene er kjent med, og jobber etter oppdatert kunnskap og nasjonale retningslinjer. Det er for lite kunnskap om den kvaliteten som faktisk leveres innen allmennlegetjenestene generelt. Slik kunnskap er avgjørende å ha for å kunne drive systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i den kommunale helsetjenesten, sier Liv Arum i FFO.