Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Med kjepper i hjulene

Det er tittelen på en rapport som Unge funksjonshemmede lanserte 9. oktober. Den ser på tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbudet for ungdom og unge voksne.

Rapporten ser på barrierer som gjør at ungdom og unge voksne ikke benytter seg av rehabiliteringstilbud rettet mot dem. Flere institusjoner med avtale mangler unge til sine opphold, samtidig vet vi at unge mennesker har udekkede rehabiliteringsbehov.

I undersøkelsen har Unge funksjonshemmede snakket med både ungdommene selv, rehabiliteringsinstitusjoner og de regionale koordinerende enhetene.

Rapportens tre hovedkonklusjoner er:
Uoversiktlig og utilgjengelig informasjon om gjeldene tilbud er et betydelig hinder for bruk av rehabiliteringstilbud for unge. Informasjonen er utilgjengelig og diffuse beskrivelser av eksisterende tilbud gjør det vanskelig å finne informasjon og å vite hvem som er målgruppen for tilbudene.

Gode ungdomstilbud krever stabile vilkår over lengre tid. Det tar tid å bli kjent for et tilbud blant helsepersonell og ungdom. Mange av rehabiliteringstilbudene for ungdom er drevet av prosjektmidler med ustabile rammer.

Praktiske barrierer hindrer ungdom i å benytte seg av rehabiliteringstilbud i dag. Unge funksjonshemmede har avdekket betydelige praktiske barrierer som hindrer ungdom i å benytte seg av rehabiliteringstilbud. Barrierene dreier seg blant annet om manglende skoletilbud, for få muligheter til å få nødvendig assistent, pasientreiser som ikke dekkes og oppholdenes lenge som for mange unge kan være lite fleksible å kombinere med livet for øvrig.

Du kan laste ned rapporten fra nettsiden til Unge funksjonshemmede.