Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Et liv med smerte

Hvordan er det egentlig å leve med kroniske smerter? I filmen «Et liv med smerte» forteller Marion Håland Kristensen om hvordan det er å leve et liv som ung tobarnsmor med kroniske smerter etter et fall i en trapp.

I 2007 fikk Marion på 28 år diagnosen Kronisk Regional Smertesyndrom. «Et liv med smerte» er en varm, sterk og til tider rørende film. 

Her forteller Marion sin historie om hvordan det er å leve et liv med kroniske smerter, det å ha en funksjonshemning og hvordan hverdagen arter seg. I dag går hun på arbeidsavklaringspenger. For Marion var det viktig å finne en måte å koble ut smerten på og ikke la diagnosen eller smertene ta kontroll over livet.

Filmen varer i åtte minutter og passer for alle – uansett diagnose, pårørende og venner. Den er en del av prosjektet "Stopp smerten" som pasientaktivisten Anna Worsley Tostrup har tatt initiativ til. Hensikten med filmen er å spre informasjon om kroniske smerter og gi det et ansikt gjennom å møte en som til daglig sliter med dette.

Kroniske smerter er ofte underprioritert og underbehandlet i det norske helsevesenet. Dette medfører ofte sykemeldinger, uføretrygd og dårlig livskvalitet for de menneskene som blir rammet. Hadde Norge hatt et helsesystem hvor man fikk tidlig hjelp og tverrfaglig behandling kunne antall mennesker som går på trygd mest sannsynlig gått ned, og mange hadde fått bedre livskvalitet.

Slik er dessverre ikke situasjonen i Norge. Alt for mange blir lidende i helsesystemet. De får ikke den hjelpen de har krav på. Spesielt vanskelig er det for de som har en diagnose eller funksjonshemning som ikke er «synlig» på utsiden.

Klikk her for å se filmen «Et liv med smerte»